Llibre petit. Setmana d'esquí

Pàgines 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, , 130, 131, 132, 133,