Exercicis del llibre petit

Pàgines 43,44,45,46,47,48,56,57,58,59,61,88,89,90,91,92,93,94,95,96